Autoristert dyrepleier og veterinærstudent

Ingrid ble ferdig utdannet dyrepleier ved Norges Veterinærhøgskole våren 2015. Etter å ha jobbet som dyrepleier et år, fant Ingrid ut at hun ønsket å utdanne seg til veterinær - noe hun startet på høsten 2016. 
Under studietiden jobber nå Ingrid som dyrepleier hos oss. 

Utdanning

Norges Veterinærhøyskole