Sertifisert dyreklinikk

Godkjent dyreklinikk DNV

AniCura Dyreklinikk Østerås er sertifisert av Den Norske Veterinærforening (DNV).

 • Lokalene må være egnet
  • Godkjent venterom 
  • Godkjent undersøkelsesrom 
  • Godkjent oppstallingsrom 
  • Godkjent operasjonsrom
 • Klinikken må være godt utstyrt med nødvendig utstyr for bildediagnostikk og laboratorieanalyser
 • Klinikken må ha indre kontrollrutiner som dokumenterer at utstyret er i god stand
 • Personalet skal være autorisert
 • Det stilles krav til etterutdanning av de ansatte

 

Klikk her for å lese mer om Den Norske Veterinærforening sin sertifiseringsordning for dyreklinikker