Toggle menu

Julie Robbestad


Kveldsassistent

Utdanning

Veterinærstudent

Julie startet på veterinærstudiet på NMBU høsten 2015. Hun har en spesiell interesse for zoologi og indremedisin. Hun har jobbet ett år på klinikken som resepsjonist, og vi har vært så heldige at hun ville fortsette som kveldsassistent hos oss videre!