Elise Fonnes

Klinikkassistent

Elise var ferdig på videregående skole sommeren 2019. Hun er opptatt av dyr og dyrevelferd og ser frem til å lære mer om dette i denne jobben. Har selv hester, hund og kaniner og driver aktivt med dressurridning.