De aller fleste operasjoner er planlagte, men det oppstår også tilstander som gjør at dyret må opereres akutt.

Sandvika

Industriveien 2 1337 Sandvika
Få veibeskrivelse 400 12 800

Akuttkirurgi innebærer ofte større risikoer enn en planlagt operasjon. Ofte er dyret påvirket av den sykdomstilstanden eller de traumatiske skadene som må behandles kirurgisk, og dette innebærer at både narkosen og selve operasjonen kan bli mer risikofylt. Så langt det er mulig, prøver man å stabilisere pasienten før narkosen, f.eks. gjennom å gi smertestillende, oksygen og intravenøs væske for å stabilisere blodtrykket. Man tilrettelegger også ekstra, for eksempel ved å ha utstyr klart til blodoverføring om det skulle trenges.

Eksempler på tilstander som kan kreve akuttkirurgi er magedreiing, livmorbetennelse, blødende tumorer, tarmslyng, tilstopping i urinrøret eller keisersnitt. Også skader som følge av ulykkeshendelser, for eksempel påkjørsel, kan behøve akutt kirurgisk behandling.

Sandvika

Industriveien 2 1337 Sandvika
Få veibeskrivelse 400 12 800