Toggle menu

Om oss


AniCura Dyreklinikk Sørlandet er en velutstyrt og moderne klinikk med ekspertise innenfor smådyr og hest. Hos oss er det høyt faglig nivå og omsorg for både pasienter og deres eiere som står i høysete.

Timebestilling er innført for å redusere ventetiden for deg og ditt kjæledyr, men akutte situasjoner kan oppstå og kan resultere i at veterinæren kan bli noe forsinket. Skulle du ha ønske om å komme til en bestemt veterinær ber vi deg opplyse om det ved timebestilling.

Utenom åpningstid har klinikken alltid telefonvakt for akutthjelp. For akuttutrykning beregnes ekstra vakttillegg dersom vakthavende veterinær må rykke ut til klinikken. Vi gjør oppmerksom på at det er kontant betaling dersom ikke annet er avtalt på forhånd. 

For akutte henvendelser utenom åpningstid tlf 380 95 500.

Vi ønsker deg velkommen til AniCura Dyreklinikk Sørlandet