Takk for at du ønsker å henvise din pasient til oss! Det er viktig for oss at pasient og eier blir ivaretatt på en god måte, og at du som henvisende veterinær/klinikk føler det samme.

Dersom du ønsker å henvise en pasient kan du sende oss en epost med sykehistorie, hva du ønsker å henvise for og eventuell annen dokumentasjon som kan være av viktighet til henvisning.sorlandet@anicura.no

Det er viktig at eiers kontaktinformasjon er med.                                   I tillegg må selvfølgelig epikrise og annen nødvendig informasjon om pasienten legges ved (slik som røntgenbilder, prøvesvar og eventuelt andre undersøkelser).

Det er viktig å understreke at akutte henvisninger må ringes om på tlf 380 95 500. E-posten blir sjekket ofte, men ikke fulgt med på til enhver tid.