Toggle menu

Våre priser

Etter innledende undersøkelse kan vår veterinær gi en prisantydning på hva behandlingen hos oss sannsynligvis vil koste. Ofte er det vanskelig å forutsi eksakt pris, så i de fleste tilfeller blir beløpet justert underveis basert på pasientens klinisk utvikling. Vi gir behandling som er tilpasset hver enkelt pasient og prisen vil variere med pasientens behandlingsbehov. Snakk med behandlende veterinær om pris.

erisliste for standardpriser inkl. merverdiavgift per 01.011.2017

  Smådyr

Grunnkonsultasjon 800
   
Vaksine hund 735
Vaksine påfølgende hund

409

   
 Vaksine katt 709
Vaksine påføglende katt 394
   

Andre vaksiner

 
Rabisin 735
Rabisin påfølgende hund/katt/ilder 409
   
Pelsstell katt med sedasjon per 30 min 1138
     
 Id merking med mikrochip 1130  
Id merking som tilegg 716
      
Hd/Ad røntgen 3028

Hd/Ad røntgen inkuldert id merking

3579
   
Tannrens ultralyd og polering hund fra: 3114

Tannrens ultralyd og polering katt fra:

1890
    
Katrering katt 1253
Kastrering+id merking katt 1969
Sterilisering katt 2282
Sterilisering+id merking katt 2997
   
Kloklipp hoved 327
Kloklipp tillegg          187
   
Drektighetsundersøkelse ultralyd                  

    1219

   

Hest

Grunnkonsultasjon fra: 1019 
Vaksine hest 894
Vaksine hest påfølgende 645
Tannbehandling enkel fra 1713
 Beroligende v/ klipp, skoing etc. fra 516
 Eventuell skyss kommer i tillegg  
   

Vi gjør oppmerksom på at prisene kan variere utfra hvilke ytterligere undersøkelser som utføres på konsultasjonen. 

På kveld, natt, helg og helligdager er honorarsatsen høyere enn på vanlige arbeidsdager, kontakt oss gjerne for  prisoverslag.