Autorisert Dyrepleier, Avdelingsleder smådyr

anna.opedal@anicura.no

Anna har jobbet på klinikken siden 2004 og  var ferdig utdannet dyrepleier ved CEU (nå Hansenberg) Kolding i Danmark høsten 2007. 

Hun har videreutdannet seg innenfor feltet ”Anestesi og Smertlindring”ved SEVU- Norges Veterinærhøgskole. På klinikken har Anna faglig ansvar for anestesi ved operasjoner både på smådyr og hesteavdelingen.

Selv om hovedfokuset ligger på anestesi har Anna flere administrative oppgaver ved klinikken.

Utdanning

Hansenberg, Kolding Danmark