Autorisert Dyrepleier, Henvisningskoordinator

ase.ostensen@anicura.no

Åse har jobbet hos oss siden 2011. Hun ble ferdig utdannet på CEU Kolding/Hansenberg 2008. Tidligere har hun jobbet hos Dyrlegene på Lilleaker i Oslo som assistent og dyrepleier i syv år. Tilsvarende som tilkalling og helgevakt på Blindeforbundets førerhundskole.

Hun har tatt kurser innen odontologi, dyreadferd, obstetrikk, smertelindring, akuttmedisinering, anestesi og intensivbehandling.

Utdanning

Hansenberg, Kolding Danmark