Smådyrspesialist

inge.engeland@anicura.no

Inge arbeidet fra 1990 til 1995 ved Groruddalen dyreklinikk i Oslo. I 1995 disputerte han og forsvarte sin veterinærmedisinske doktorgrad. Fra 1995 og til han flyttet til Telemark i 1999 arbeidet han ved Nordberg dyreklinikk i Oslo. I 2001 startet han Telemark dyreklinikk AS sammen med tre kolleger. Inge er faglig leder på klinikken som nå heter AniCura Dyreklinikken Telemark. 

Inge startet hos oss i 2021 og har lang erfaring og et stort engasjement i faget smådyrmedisin. Han er norsk spesialist innen hunden og kattens sykdommer og har kardiologi (hjertemedisin) som spesialfelt. Inge tar indremedisinske og kardiologiske utredninger hos oss.

 

Utdanning

Norges veterinærhøgskole i Oslo 1989.

Smådyrsspesialist 2015

Mastergrad i kardiologi ved Universitetet i København 2020

Spesialfelt

Indremedisin, hjerte, ultralyd

Artikler

Nytt kompetansesenter på Sørlandet Spesialistprosjektet