Autorisert Dyrepleier

anna.opedal@anicura.no

Utdanning

Hansenberg, Kolding Danmark

Spesialfelt

Anestesi

Anna har jobbet på klinikken siden 2004 og  var ferdig utdannet dyrepleier ved CEU (nå Hansenberg) Kolding i Danmark høsten 2007. 

Hun har videreutdannet seg innenfor feltet ”Anestesi og Smertlindring”ved SEVU- Norges Veterinærhøgskole. På klinikken har Anna faglig ansvar for anestesi ved operasjoner både på smådyr og hesteavdelingen.

Selv om hovedfokuset ligger på anestesi har Anna flere administrative oppgaver ved klinikken.