Autorisert Dyrepleier, Henvisningskoordinator

ase.ostensen@anicura.no

Utdanning

Hansenberg, Kolding Danmark

Åse ble ferdig utdannet på CEU Kolding/Hansenberg 2008. Hun ble ansatt ved Sørlandets Dyreklinikk i 2011. Tidligere har hun jobbet på Dyrlegene på Lilleaker i Oslo som assistent / dyrepleier i syv år. Tilsvarende som tilkalling og helgevakt på Blindeforbundets førerhundskole. 

På klinikken har hun hovedansvar for  laboratoriet vårt, intensivpasienter, oppstallede dyr, bestilling av utstyr og kjører narkose ved operasjoner. Hun er spesielt interessert i øreproblematikk og tannproblematikk. 

Hun har tatt kurser innen dyreadferd, obstetrikk, smertelindring, akuttmedisinering og intensivbehandling. Hun kurses for tiden i odontologi i Sverige.

 Åse er veldig opptatt av dyrenes velferd.