Klinikkassistent

kine.breland@anicura.no

Kine er assistent ved hesteavdelingen og oppgavene allsidige. Hun har ansvar for at alle uteområder og staller rengjøres og holdes i orden samt behandling og operasjonsrom. Kine tar seg av oppstallede  hester, sørger for medisinering og pleie av disse.

Hun er med på røntgenundersøkelser og mønstring av hester ved undersøkelser. Kine assisterer også ved operasjoner. Beskjæring av høver og saltilpassing er også en del av hennes oppgaver.