priser

Her finner du en oversikt over priser på våre vanligste undersøkelser og behandlinger. Ønsker du priser utover det som er nevnt her, kan du kontakte klinikken på telefon eller e-post.

Priser

Vaksine inkl. helsesjekk hund/katt  Fra kr. 916,-
Kloklipp (uten bedøvelse)  Kr. 395,-
Konsultasjon  Fra kr. 995,-
   
Kastrering hannkatt inkl ID-merking  Kr. 2366,-
Kastrering hannkatt u/ID-merking  Kr. 1644,-
   
Kastrering hunnkatt inkl ID-mering og body  Kr. 3472,-
Kastrering hunnkatt u/ID-merking, inkl. body  Kr. 2750,-
   
Tannrens hund (inkl. røntgen fullsatus)  Kr. 3525,-
Tannrens katt (inkl. røntgen fullstatus)  Kr. 2645,-
   
Røntgen HD og AD inkl. bedøvelse  Kr. 3243,-
Røntgen HD inkl. bedøvelse  Kr. 2363,-
   
Pass inkl. utfylling  Kr. 659,-
Attestasjon i pass, ormekur ved utlandsreise. (Ormekur kommer i tillegg)  Fra kr. 237,-
   
Sårbehandling katt  Fra kr 2778,-
   

 

Aniplan

Nå kan du abonnere på forebyggende helsepleie som er med på å holde din hund eller katt sunn og frisk, og reduserer risikoen for alvorlige helseproblemer.

AniPlan er en abonnementsordning på kjæledyrbehandling og betales via et fast månedsbeløp til klinikken. I ordningen inkluderes blant annet årlig vaksinering, helsekontroll, resepter, kloklipp m.m. AniPlan-kunder for også 10 % rabatt på tannrens og HD/AD-røntgen. Les mer om AniPlan her. 

Du tegner ditt AniPlan-abonnement hos oss i AniCura. Første månedsavgift betaler du direkte på klinikken, og deretter skjer videre betaling via autogiro.

 Priser