Autorisert dyrepleier

Utdanning

Norges Veterinærhøyskole

Charlotte er en svært dyktig dyrepleier, og bidrar til kvalitetssikring av klinikkens rutiner på mange plan. Hun er opptatt av at vi alle hele tiden yter vårt beste innen pleie og omsorg – slik at pasientene har det best mulig mens de er hos oss. Hennes hovedfokus er smertebehandling, anestesi og god tannbehandling, og hun ønsker å videreutdanne seg bl.a innen dyre- tannpleie.