Autorisert dyrepleier

charlotte.endresen@anicura.no

Charlotte er en svært dyktig dyrepleier, og bidrar til kvalitetssikring av klinikkens rutiner på mange plan. Hun er opptatt av at vi alle hele tiden yter vårt beste innen pleie og omsorg – slik at pasientene har det best mulig mens de er hos oss. Hennes hovedfokus er smertebehandling og anestesi.

 

Utdanning

Norges Veterinærhøyskole