Autorisert dyrepleier

christine.haugland@anicura.no

Neste ut i vår presentasjon er vår kjære dyrepleier Christine Haugland som begynte hos oss i januar 2017. Hun studerte ved Hansenberg i Danmark og var ferdig utdannet i 2016. I 2018 tok hun videreutdanning i anestesi og smertebehandling ved NMBU Veterinærhøgskolen.
 
Christine har som resten av dyrepleierteamet mange oppgaver.
Hos oss er hun mest bak i kulissene hvor hun nesten daglig jobber med odontologi, anestesi, operasjonsassistanse, og i laboratoriet. Christine har full kontroll på alt av utstyr på laboratoriet, tannavdelingen og operasjonsrommene.
Hun har en stor interesse for alt innen laboratoriearbeid og det er hun som har ansvar for klinikken sitt laboratorium.
 
Christine er en veldig kunnskapsrik dyrepleier. Hun er alltid rolig, noe som kommer godt med når hun skal håndtere pasientene. I tillegg er hun utrolig dyktig på å kommunisere med eiere, og informerer de om narkose, operasjoner, tannhelse og hva de skal følge med på videre og hvordan dagen har vært for pasienten. Vi er veldig glad for at hun er en del av teamet vårt!
 
På fritiden liker hun å gå på tur på i fjellet og hun er også gruppeintruktør hos Nr1 Fitness. Her har hun gruppetimer i styrke, kondisjon og pilates.
Hjemme har hun katten Tiffany og engelsk setteren Tind.

Utdanning

Hansenberg Danmark, dyrepleier

NMBU Veterinærhøgskolen, anestesi og smertebehandling