Autorisert dyrepleier

christine.haugland@anicura.no

Christine var ferdig utdannet dyrepleier ved Hansenberg i Danmark, i oktober 2016. Hun tok i 2018 videreutdanning i anestesi og smertebehandling ved NMBU Veterinærhøgskolen. 

På klinikken jobber hun mest med anestesi og tannhelse. Hun har også ansvar for klinikkens laboratorier.

Hjemme har hun katten Tiffany og engelsk setteren Tind. 

Utdanning

Hansenberg Danmark