Veterinærer

Veterinærteamet består av flere allmenn-veterinærer, veterinærer med videreutdanning og spesialisering innen kirurgi, smertebehandling, indremedisin, ultralyd, hjerte. Vi har også godkjent smådyrspesialist.