Kirurgi i ører, snute og hals

En del tilstander i ører og luftveier kan kreve kirurgisk behandling, som f.eks vanskelige kroniske betennelser og trange luftveier.

Askøy

Juvikflaten 10 5300 Kleppestø
Få veibeskrivelse 56 14 21 72

Ørekirurgi


Ørekirurgi kan være aktuelt for pasienter som er berørt av kroniske øreinfesjoner som man ikke får bukt med på annen måte. Ved mer alvorlige tilfeller av kronisk ørebetennelse har øregangen blitt for trang for å få has på infeksjonen med bare medisinsk behandling. I en del tilfeller foreligger infeksjon også i en dypere del av øret. Hvor omfattende den kirurgiske behandlingen blir avgjøres for hver enkelt pasient og kan innebære at man åpner opp deler av øregangen eller fjerner den helt og åpner opp mellomøret. Andre typer tilstander i ørene som kan kreve kirurgisk korrigering er svulster og polypper.
Kirurgi i øreflippen utføres ofte i forbindelse med blodøre, da ørets brusk og hud sys sammen, men også ved biopsi av en hudforandring eller for å operere bort en svulst.

Snutekirurgi


Et av de vanlige kirurgiske inngrepene i snuten er neseplastikk, der neseborene utvides slik at de øvre pusteveiene åpnes opp og luftpassasjen bedres. Hundene med kortere snute har ofte trangere luftveier som kan behøve plastisk operasjon i nese og gane. Andre typer av inngrep i snuten, som biopsitaking, kan gjøres ved hjelp av rhinoskopi (en type endoskopi).

Kirugi i svelgregionen


Eksempel på tilstander i hals og svelg som kan forårsake pusteproblemer og derfor krever kirurgi, er polypper mellom nese og svelg og lamminger i stemmebåndet. Andre eksempler er når et fremmedlegeme f.eks trefliser har kilt seg i vevet i svelget og foråsraker hevelse eller byll. Ganeplastikk gjøres når den bakre, myke delen av ganen er for lang og hindrer passasje av luft til pusterøret. Ved operasjon forkortes den myke ganen, og åpner slik opp for bedre passasje av luft til lungene.

Askøy

Juvikflaten 10 5300 Kleppestø
Få veibeskrivelse 56 14 21 72