Patellaluksasjon

Patella betyr kneskål og luksasjon betyr ute av ledd. Dette er en sykdom som hunden er genetisk predisponert for, hvor kneskålen forskyves ut av sin normale posisjon på lårbeinet. Tilstanden er som regel ikke tilstede når hunden blir født, men oppstår på grunn av feilaktig utvikling og utforming av knokler og sene-/muskelfeste. Hunden utvikler vanligvis patellaluksasjon i løpet av de første leveårene. Avl på hunder med patellaluksasjon frarådes. Forskyvningen av kneskålen kan skje enten til innsiden (medialt) eller utsiden (lateralt) av kneleddet. Forskyvning på innsiden er mest vanlig og forekommer oftest på små hunderaser som chihuahua, cavalier king charles spaniel, bichon frisè, pomeranian, papillon og puddel. Patella luksasjon ses ofte bilateralt, det vil si på begge beina. Det finnes flere grader av patella luksasjon avhengig av om kneskålen er periodevis eller permanent luksert:

Graden av patellaluksasjon kan forverres med tiden.

Kliniske symptomer

Kirurgisk behandling

Hvis fordypningen som patella ligger i er overfladisk eller misformet, kan denne gjøres dypere. Hvis senen som patella ligger i er festet for langt på innsiden eller utsiden av underbeinet kan denne flyttes. Leddkapselen kan strammes opp.

Prognose

90 % av opererte hunder blir helt friske, men kirurgi fjerner dessverre ikke allerede eksisterende forkalkninger. Hvis operasjonen utføres tidlig i sykdomsprosessen reduseres risikoen for forkalkninger. Hunder med alvorlig grad av patellaluksasjon (grad 3-4) har større risiko for å få tilbakefall.

Se film om patellaluksasjon her: