Pasienthistorier

Iblant behandler vi pasienter med spesielle eller unike historier. Disse ønsker vi å dele med dere, både til glede og opplysning. Vi ber alltid om tillatelse fra eier før vi publiserer historier, bilder og navn.

God lesning!