Priser (oppdatert 21. august 2017)

Undersøkelse 15 min 865,-
Kloklipp 350,-
Vaksine hund (DHPPI+PI+BbPi)

820,- 

Vaksine katt (RCP/RC) 820,-
Vaksine rabies 820,-
Kastrering hunnkatt u/m microchip

2141,-/2755,- 

Kastrering hannkatt u/m microchip

1452,-/2066,- 

ID-merking (microchip) 

916,-

HD-røntgen 2133,- * 
AD-røntgen tillegg 1232,- 
HD- og AD-røntgen 3365,- *
Tannrens hund 2489-2879,- 
Tannrens katt 1933,- 
Barbering katt med bedøvelse, lite/medium/helklipp 1558,-/1749,-/2142,- 
Preanestetisk blodprøve 998,-
Blodprøve liten profil 998,- 
Blodprøve stor profil  1499,-
Sårbehandling enkel/komplisert 2210,-/3493,-

 

*Basert på gjennomsnittlig vekt 20-40kg. Liten økning i pris må påregnes ved tyngre hunder.