Det skal være godt å være hos oss

Til våre innlagte pasienter kan vi tilby separate oppstallingsrom for hund og katt, samt eget isolatrom til bruk ved svært smittsomme sykdommer eller høyrisikopasienter. Vi er opptatt av å skape en rolig og behagelig atmosfære for våre pasienter, slik at klinikkoppholdet oppleves minst mulig stressende. Vår hundestall rommer fem store kennelbur og to mindre bur. I katteavdelingen har vi mulighet til å stalle opp ni katter samtidig. Alle våre oppstallingsrom holder en behagelig temperatur og burene er plassert slik at ingen pasienter har innsyn i andres bur. En slik løsning er med på å minske stress, og for byttedyr (kaniner og gnagere) unngås følelsen av å være iakttatt.