Ditt første møte med klinikken

I poliklinikken utfører vi mindre behandlinger som vaksinering, kloklipp, ID-merking, kjemisk kastrering, stingfjerning, blodprøvetaking, etc. Her tar vi også imot syke dyr. Trengs videre behandling eller utredning vil vi legge inn dyret for dagen, eller sette av tid til videre undersøkelse en annen dag.

Større utredning som for eksempel halthet, kløe, øre- og øyeproblemer, urinveisproblemer, diaré eller oppkast, utføres trinnvis og krever derfor ofte flere klinikkbesøk.