Førsteklasses bildediagnostikk

Vår røntgenavdeling gir oss mulighet til raskt å få svar ved mistanke om blant annet beinbrudd, svulster i bryst- og bukhule, forkalkninger, mage/tarmproblemer og urinveislidelser. Vårt røntgenapparat er digitalt. Digitale røntgenbilder er mye lettere å bearbeide enn analoge bilder, noe som gir en mye sikrere avlesning. 

Vi benytter oss ofte av kontrastmidler. Disse bidrar til en enda grundigere undersøkelse av mage- tarmkanalen og urinveiene. Vi utfører også HD- og AD-røntgen, samt ryggbilder for innsendelse til NKK.

Vi tar jevnlig drektighetsrøntgen. Dette gjør det mulig å telle antall fostre. Å kjenne antall fostre kan være avgjørende for å vite at alle valpene/kattungene er ute etter fødselen, og at ingen dermed sitter fast i fødselskanalen.