Veterinær og daglig leder. Smådyrspesialist, faglig leder.

Utdanning

Veterinær Inge Vogt Engeland er utdannet fra Norges veterinærhøgskole i Oslo i 1989. I 2015 ble han ferdig utdannet Smådyrsspesialist som en av få veterinærer i Norge.

Spesialfelt

Indremedisin, hjerte, ultralyd

Inge bor på Gvarv med familie og blandingshunden Ebo.

Fra 1990 og til 1995 arbeidet han ved Groruddalen dyreklinikk i Oslo. I 1995 disputerte han og forsvarte sin veterinærmedisinske doktorgrad. Fra 1995 og til han flyttet til Telemark i 1999 arbeidet han ved Nordberg dyreklinikk i Oslo. I 2001 startet han Telemark dyreklinikk AS sammen med tre kolleger.

I dag er Inge Vogt Engeland daglig og faglig leder av klinikken.