Veterinær. Smådyrspesialist og faglig leder.

Inge Vogt Engeland er faglig leder av klinikken.

Inge har lang erfaring og et stort engasjement i faget smådyrmedisin. Han er norsk spesialist innen hunden og kattens sykdommer og har kardiologi (hjertemedisin) som spesialfelt. 

Inge tar mange indremedisisnke utredninger hos oss og det er han som tar i mot henviste pasienter som trenger undersøkelse av hjertet.

Fra 1990 og til 1995 arbeidet han ved Groruddalen dyreklinikk i Oslo. I 1995 disputerte han og forsvarte sin veterinærmedisinske doktorgrad. Fra 1995 og til han flyttet til Telemark i 1999 arbeidet han ved Nordberg dyreklinikk i Oslo. I 2001 startet han Telemark dyreklinikk AS sammen med tre kolleger.

Inge bor på Gvarv med familie og blandingshunden Ebo.

 

Utdanning

Norges veterinærhøgskole i Oslo 1989.

Smådyrsspesialist 2015

Mastergrad i kardiologi ved Universitetet i København 2020

Spesialfelt

Indremedisin, hjerte, ultralyd