Autorisert Dyrepleier

Utdanning

Maja begynte å jobbe på Porsgrunn Dyreklinikk i 2009. I 2010 begynte hun på dyrepleierstudiet i Danmark og fikk da praksisplass her ved AniCura Dyreklinikken Telemark. Maja ble ferdig utdannet i Danmark i 2013 og har vært fast ansatt her hos oss siden da.

Spesialfelt

Maja skal i oktober 2017 på ekstraktsjonskurs, hvor hun skal lære å trekke tenner. Hun har også interesse innen hygiene og har det som et av sine ansvarsområder på klinikken.

Maja er opprinnelig fra Verdal, men flyttet til Bø sammen med sin samboer i 2010.
I den tiden de har vært her, så har de også fått en datter