Daglig leder, dyrepleier

Maja er daglg leder på klinikken vår.

Hun er utdannet dyrepleier og er aktiv i klinikken.

Maja har ansvaret for operasjonsavdelingen og for inneliggende pasienter. Hun er svært opptatt av at dyrene som er hos oss skal ha det bra under oppholdet og få den gode behandlingen de fortjener. Maja har tatt videutdanning innen tannpleie.

Maja er fra Verdal og hun er også utdannet sersjant fra Heimevernets befalskolePå befalskolen traff hun en bøhering og de bor nå sammen i Liheia med sine to døtre.

Utdanning

Hansenberg i Kolding, Danmark 2013.

Hun hadde sin praksisperiode hos oss fra 2010.

Spesialfelt

Tannpleie, anestesi