Veterinær

Utdanning

Szent Istvan University Budapest Ungarn, 2014.

Under spesialisering innen hjertesykdommer og billeddiagnostikk.