AniPlan - forebyggende helseplan for hund og katt

Hos AniCura er friske dyr og fornøyde dyreeiere vårt primære fokus, og derfor har vi utviklet AniPlan®. AniPlan® er en skreddersydd helseplan med forebyggende tjenester og behandlinger som er med på å holde hunden eller katten din ved god helse, og som reduserer risikoen for alvorlige helseproblemer. AniPlan® gir i tillegg god rabatt på ytterligere tjenester og produkter, samtidig som den bidrar til en regelmessig og nær dialog med din veterinær og dyrepleier. AniPlan® betales via et fast månedsbeløp. I utlandet har slike helseplaner blitt tilbudt i flere år, til dyreeieres store glede.

Tromsø (Tromsdalen)

Turistvegen 48 9020 Tromsdalen
Få veibeskrivelse 77 63 50 35

Abonner på forebyggende pleie og god helse.

Hva inngår i AniPlan®?

AniPlan® er utviklet for at din hund eller katt skal ha det godt. Innholdet er satt sammen av våre veterinærer for å forebygge sykdom og lidelser, men også for å kunne oppdage disse i et tidlig stadium. Sammen med den årlige vaksinen, som er inkludert i AniPlan®, utfører veterinæren en helsekontroll der blant annet hud, pels, ører og tenner blir undersøkt. Om det oppdages eventuelle forandringer som kan tyde på at ditt dyr har smerter eller andre ubehag, vil du kunne avtale en videre behandlingsplan med din veterinær. Utover den årlige vaksinasjonen med helsekontroll, inngår blant annet blod-, avførings- og urinprøve, tannkontroll, gratis resepter og kloklipp, avhengig av hvilken pakke du velger. Men det viktigste av alt er at AniPlan® gir deg trygghet gjennom nær, regelmessig kontakt med kyndig dyrehelsepersonell, og økt bevissthet rundt din hunds eller katts helse. 

Hvordan fungerer det?

AniPlan® innebærer at din hund eller katt følger en plan for å bevare god helse hele året, til en fast månedspris som betales via autogiro. Du kalles automatisk inn til klinikken for kontroller. I planen, som finnes både for hund og katt, inngår blant annet de viktigste undersøkelsene og vaksinasjonene som din veterinær vet at ditt kjæledyr har behov for.
Du vil også få råd og veiledning om hvordan du selv kan være med på å forebygge problemer og sykdommer, og kan stille spørsmål om det du lurer på eller bekymrer deg for. Med AniPlan® hjelper veterinæren, sammen med deg, ditt dyr med å få de beste forutsetningene for god helse og et langt liv. AniCuras forhåpninger er også at AniPlan®, gjennom bedre forebygging og økt bevissthet rundt helse, vil føre til lavere kostnader for deg gjennom å minske behovet for mer omfattende behandling.

Helsekontroll og konsultasjon

Ved en helsekontroll gjør veterinæren en klinisk undersøkelse av dyrets allmenntilstand. Veterinæren sjekker slimhinner og lymfeknuter. Øyne og ører vurderes, og tenner undersøkes. Du vil få informasjon om behov for videre undersøkelser eller behandling, hvis nødvendig. Kjønnsorganer, hud, pels og klør ses på, hjerte og lunger lyttes på. Små helseproblemer kan utvikle seg til alvorlige sykdommer hvis de ikke behandles, og prognosen er bedre jo fortere man griper inn. Å oppdage tegnene tidlig kan redde liv! Årlig helsekontroll er inkludert i AniPlan. Ved mistanke om at ditt kjæledyr er sykt, kan det være behov for ytterligere undersøkelser og prøver for å diagnostisere og vurdere behandling. I AniPlan Pluss inngår en konsultasjon. Denne kan brukes som første innledende undersøkelse hvis det er mistanke om at det er noe galt med hunden eller katten din, eller ved behov for kontroll/oppfølging (Konsultasjon ut over 15 minutter, videre undersøkelser som f.eks bakteriedyrkning, røntgen og andre typer blodprøver er ikke inkludert).

 

                                                                                    

Vaksinasjon

Vaksiner forebygger sykdom. Kun friske dyr bør vaksineres, derfor foretar dyrlegen en helsekontroll før vaksinen settes. Årlig vaksine i henhold til WSAVA’s (World Small Animal Veterinary Association) retningslinjer inngår i AniPlan. I Norge vaksinerer vi hunder mot kennelhoste, valpesyke, smittsom leverbetennelse og parvovirus, og katter mot katteinfluensa og kattepest.

                                                   

Blodprøve for å sjekke helsestatus

En blodprøve gir informasjon om status på indre organer, om blodprosent, samt om det er infeksjon i kroppen. Begynnende organsvikt kan ses på blodprøver lenge før dyret utvikler kliniske tegn som er åpenbare for eier. Tidlig diagnose og igangsetting av behandling gir bedre prognose. En av ti hunder utvikler nyresykdom i løpet av livet. Katter er svært utsatt for problemer med nyrene. Spesielt eldre dyr er utsatt, så vi anbefaler alle med hunder og katter over 7 år å velge AniPlan Pluss der blodprøven er inkludert.

                                                   

Urinprøve

Urinen sjekkes for funn av blod, proteiner, sukker eller krystaller som kan avsløre sykdommer som diabetes, nyresvikt, infeksjon mm. Urinprøve gir informasjon om sykdom på et tidlig tidspunkt. Behandling kan dermed settes i gang. I AniPlan Pluss er det inkludert analyse av en urinprøve. 

                                                     

Avføringsprøve

I Norge har vi økt fokus på unødig bruk av parasittmidler. Istedenfor årlig behandling mot innvollsorm hos hund, anbefaler vi sjekk av avføring og behandling kun ved behov. I AniPlan hund inngår en årlig sjekk for rundorm, hakeorm, piskeorm og Giardia. Kontakt din klinikk for informasjon om prøveuttak. For katter som har tilgang til å gå ute, anbefales regelmessige ormekurer. Resepten får du honorarfritt med AniPlan.

                                                   

Tannkontroll

Mange hunder og katter lider av tannproblemer uten at man som eier merker dette. Regelmessige tannkontroller kan avdekke problemer tidlig, slik at man kan sette inn tiltak. En årlig tannsjekk er inkludert i AniPlan, i tillegg til sjekken som utføres i samband med årlig vaksine. Hvis det avdekkes behov for ytterlige undersøkelser (f.eks. røntgen) eller behandling, vil du kunne avtale en videre behandlingsplan med din veterinær. Disse undersøkelsene og behandlingene er ikke inkludert i AniPlan, men det tilbys 10% rabatt på tannrens. 

                                                    

I tillegg

I tillegg får AniPlan-kunder gratis resepter, ubegrenset antall kloklipp, samt vekt- og fôringsveiledning. Nå får de også ubergenset antall konsultasjoner i online appen også ut 2020. AniPlan-kunder får rabatt på dyreforsikring hos Gjensidige, samt gode rabatter på flere fôr i butikkene. Sammen tar vi ansvar for helsen til din hund eller din katt, og gir den de beste forutsetninger for et langt og sunt liv.

                            

Hva koster det? 

AniPlan betales via et fast månedsbeløp på 139,- eller 319,- for AniPlan Pluss hund. For katt er prisene 96,- for basisabonnementet og 319,- for AniPlan Pluss. Prisen er rabattert for å gi deg lavere og mer forutsigbare veterinærkostnader gjennom hele livet til ditt kjæledyr. Regnet ut fra gjennomsnittspriser ved AniCura-klinikkene* utgjør dette en besparelse på rundt 30% for hundeeiere og rundt 20% for katteeiere. Vi har laget to forskjellige planer, AniPlan og AniPlan Pluss med noe utvidet innhold. Snakk med personalet på klinikken om hvilken plan som passer best for din hund eller katt. Du tegner ditt AniPlan-abonnement hos AniCura. Første månedsavgift betaler du direkte på klinikken, deretter skjer videre betaling via autogiro. 

*AniCuras klinikker opererer ikke med felles priser, så besparelsen er noe høyere på enkelte klinikker enn andre pga. forskjellige ordinær-priser. 

 

Hund basis:

 

Hund pluss har i tillegg:

For nærmere beskrivelse av AniPlan hund, klikk her.

 

Katt basis:

 

Katt pluss har i tillegg:

For nærmere beskrivelse av AniPlan katt, klikk her.

Som AniPlan®-kunde får du dessuten:

AniPlan® Pluss-kunder får også:

 

Trenger man en vanlig dyreforsikring også?

AniPlan® inkluderer tjenester som skal være med på å legge til rette for god helse. AniPlan® er imidlertid ingen forsikring, og dekker ikke utgifter ved sykdom og ulykker. Vi anbefaler alltid å tegne en dyreforsikring som dekker uforutsette hendelser, uansett om du velger AniPlan® eller ikke.

Tromsø (Tromsdalen)

Turistvegen 48 9020 Tromsdalen
Få veibeskrivelse 77 63 50 35