AniCura Dyresykehus Oslo ble først åpnet i september 2012 som landets første, rene henvisningsdyresykehus. I juni 2020 re-åpnet dyresykehuset i nye, flotte lokaler på Smestad og vi har en ambisjon om å sette nye normer for henvisningssamarbeidet mellom veterinærer i Norge. AniCura Dyresykehus Oslo mottar pasienter med spesielt kompliserte lidelser og skader fra veterinærer i hele landet.

I juni 2020 startet vi også opp vår egen poliklinikk, og dermed har vi i dag et komplett tilbud fra helseforebyggende arbeid i poliklinikk, til kompliserte utrednings-og behandlingstilbud innenfor de fleste fagområder.

AniCura Dyresykehus Oslo er både AniCuras faglige senter i Oslo og et moderne henvisningshospital. Her finner du både kompetente spesialister og høyteknologiske fasiliteter til utredning og behandling av en lang rekke skader og sykdomskasus.

I de moderne fasilitetene til AniCura Dyresykehus Oslo tilbyr vi utredninger og behandlinger av kompliserte kasus. Vi har blant annet svært dyktige kirurger, egen øyelyser og hudspesialist og flere med fordypning innen indremedisin. Våre henvisningsveterinærer har svært høy kunnskap innen  sine områder og jobber utelukkende med sine spesielle fagfelt. Det er viktig for oss å hele tiden fylle på med ny kompetanse og å oppdatere oss på de seneste fremskritt innen medisinens verden. Derfor setter vi av mye tid til kursing og videreutdannelse, samt deltagelse på kongresser rundt omkring i verden.