AniCura Oslo tilbyr legevakt på hverdagene i tilknytning til AniCura Dyresykehus Oslo i Uelandsgate 85. Her er det mulighet for akutte operasjoner og oppstalling med tilsyn av veterinær og dyrepleier om det skulle være nødvendig. AniCura Dyresykehus Oslo er åpent på hverdager fra klokken 08:00 til klokken 23:00 (telefonvakt mellom 21:00 -23:00) for å kunne ta mot pasienter som trenger veterinær hjelp. For å komme til AniCura Dyresykehus Oslo ringer du 815 70 005, tastetrykk 2-1, eller direkte telefonnummer: 21 52 53 00
For akutte henvendelser etter dette tidspunktet anbefaler eller i helgene vi Asker- og bærumsvakten på telefon 820 95 820 eller Norges Veterinærhøyskoles vaktnummer 820 90 102.