Klinikksjef AniCura Dyresykehus Oslo og regionsleder AniCura Region Oslo

dyresykehus.oslo@anicura.no

21 52 53 00

Utdanning

Norges Veterinærhøyskole

Hanne tok sin utdannelse som veterinær ved Norges Veterinærhøyskole og ble ferdig i 2004. Hun har jobbet som veterinær og klinikksjef ved AniCura dyreklinikk Ekeberg i flere år før hun gikk over til AniCura Dyresykehus Oslo som klinikksjef og en mer administrativ rolle. I sin tid som veterinær har hun gått flere kurs innen indremedisin inkludert radiologi, nevrologi, ultralyd, gastroenterologi.

Hanne er også driftssjef for AniCura Region Oslo