Administrasjonssjef AniCura Region Oslo

dyresykehus.oslo@anicura.no

21 52 53 00

Karianne startet som dyrepleierstudent ved AniCura Ekeberg og ble værende her gjennom hele studiet. Etter endt utdannelse har hun jobbet som både dyrepleier og etterhvert klinikksjef, før hun startet som administrasjonssjef i AniCura region Oslo våren 2018. 

Karianne stortrives med både dyr og mennesker, og er glad i en arbeidshverdag fylt med humor og produktivitet.