Veterinær

Utdanning

The University of Nottingham

Ine var ferdig utdannet veterinær i 2015 og har siden da opparbeidet seg mye erfaring og kunnskap ved AniCura Dyreklinikk Byåsen og Melhus Dyreklinikk i Trondheim. Hun startet i et internship hos oss forsommeren 2018 og skal være hos oss frem til høsten 2019. 
Ine er spesielt interessert i hjerte og indremedisinske kasus og har allerede gått ESAVS cardiology 1-3.
I tillegg til å jobbe som intern har Ine nå startet på spesialistutdanning i smådyr.