Autorisert dyrepleier

dyresykehus.oslo@anicura.no

21 52 53 00

Utdanning

College of Animal Welfare i Leeds, England

Birgit Strøm Synnevåg er "Registered Veterinary Nurse" /  Autorisert Dyrepleier og ble 
uteksaminert november 2013 fra College of Animal Welfare i Leeds, England. Før dette  jobbet hun 4 år som lærling ved Abbey House Veterinary Hospital i Morley, Leeds. Hun er spesielt interessert i inneliggende pasienter, indremedisin, intensive pleie/ICU og akuttmedisin. Dette gjenspeilses i det daglige da hun per i dag hovedsakelig er å finne på intensiv avdelingen ved Anicura Dyresykehus der hun passer på de inneliggende pasientene. Birgit har etterutdanning innen "Den akutte pasienten".