Autorisert dyrepleier

dyresykehus.oslo@anicura.no

21525300

Inês var ferdig utdannet fra ESAE i Portugal i 2011 og har jobbet på klinikk siden. Sommeren 2018 begynte hun å jobbe hos oss. 
Hun er primært å finne på intenstiv - og oppstallingsavdelingen, men hun er også å finne på behandling og utredning sammen med indremedisinerne våre. 

Utdanning

Escola Superior Agrária de Elvas, Portugal