Autorisert dyrepleier

dyresykehus.oslo@anicura.no

21 52 53 00

Jannicke Krogdahl er utdannet dyrepleier ved Norges Veterinærhøgskole hvor hun fullførte sin utdannelse i 2005. Jannicke har gjennomgått flere kurs innen anestesi, akuttmedisin, intensivbehandling, nevrologi, onkologi og kjemoterapi. I tillegg til disse har hun også tatt etterutdanning i anestesi og analgesi i 2008-2009.
Hun har tidligere også undervist ved Norges Veterinærhøgskole.

Jannicke er en del av kirurgi-teamet vårt. 

Utdanning

Norges Veterinærhøgskole

Spesialfelt

Anestesi og operasjon