Autorisert dyrepleier

Martine startet ved AniCura Dyresykehus Oslo i januar 2019 etter å ha jobbet ved AniCura Drammen Dyreklinkk under dyrepleierstudiet og etter at hun var ferdig utdannet i 2017. 
Hun er en del av operasjonsteamet hos oss og er i dag godt i gang med sin etterutdannelse innenfor anestesi og smertelindring ved NMBU. 

Utdanning

Hansenberg, Danmark