Autorisert dyrepleier

Utdanning

Hansenberg, Danmark

Martine startet ved AniCura Dyresykehus Oslo i januar 2019 etter å ha jobbet ved AniCura Drammen Dyreklinkk under dyrepleierstudiet og etter at hun var ferdig utdannet i 2017. 
Hun er en del av operasjonsteamet hos oss.