Diplomat i kirurgi
Bløtvevskirurgi, ortopedi, neurokirurgi

Andreas var ferdig utdannet veterinær i 2009. 

De siste 10 årene har Andreas jobbet ved flere smådyrsklinikker og har blant annet oppnådd tittelen smådyrspesialist (FVH Fachtierarzt Kleintiere) i 2013 før han startet i et residency ved Universitetet i Bern.  
Etter å ha fullført denne krevende etterutdannelsen og bestått siste eksamen er Andreas nå diplomat i kirurgi (Dipl. ECVS).
Frem til august 2019 jobbet Andreas som seniorkirurg og instruktør ved Universitetet i Bern. 

Andreas' fagområder dekker et stort spekter innenfor bløtvevskirurgi og ortopedi, hvor artroskopi, ortopedi og neurokirurgi er hans spesielle interesseområder. 

Andreas startet å jobbe ved AniCura Dyresykehus Oslo sommeren 2019, og vi er heldige som har fått ham som en del av vårt team!  

 

Utdanning

Universitetet i Zürich, Sveits