Dr.vet.med, CertVD
Dermatologi

dyresykehus.oslo@anicura.no

21 52 53 00

Babette Baddaky Taugbøl ble uteksaminert fra Tierärztliche Hochschule i Hannover, Tyskland, der hun ble ferdig med sin doktorgrad i 1990. Videre har hun hudspesialisteksamen fra Royal College of Veterinary Medicine, London, England 1997, og ble svensk hudspesialist for hund og katt 2007.

 

Utdanning

Tierärztliche Hochschule, Hannover Tyskland

Spesialfelt

Dermatologi