Dr.vet.med, CertVD

dyresykehus.oslo@anicura.no

21 52 53 00

Babette Baddaky Taugbøl ble uteksaminert fra Tierärztliche Hochschule i Hannover, Tyskland, der hun ble ferdig med sin doktorgrad i 1990. Videre har hun hudspesialisteksamen fra Royal College of Veterinary Medicine, London, England 1997, og ble svensk hudspesialist for hund og katt 2007.

Ved AniCura Dyresykehus Oslo gjør Babette utredninger innen sykdommer knyttet til hud-, øre- og kloproblematikk. 

Når Babette ikke er på jobb hos oss drifter hun sitt eget firma, Dr. Baddaky AS, og gjør forelsninger i inn- og utland. 

 

Utdanning

Tierärztliche Hochschule, Hannover Tyskland

Spesialfelt

Dermatologi