GPCert(SAM)
Spesialist i hunde- og kattesykdommer

dyresykehus.oslo@anicura.no

21 52 53 00

Hilde ble uteksaminert fra NMBU 2006 og har arbeidet ved AniCura Telemark og AniCura Østerås før hun begynte å arbeide ved AniCura Dyresykehus Oslo i 2015. Hun har fokusert på videreutvikling og etterutdanning innenfor indremedisin og diagnostikk. Hilde ble i 2017 ferdig med spesialistutdannelsen innen smådyr, og kan derfor kalle seg spesialist i hunde- og kattesykdommer. 

Utdanning

NMBU

Spesialfelt

Indremedisin, ultralyd, endoskopi