Veterinær

dyresykehus.oslo@anicura.no

21525300

Jenny var ferdig utdannet veterinær desember 2019, og har vært jobbet ved både AniCura Østerås og hos oss siden januar 2020. 
Hennes interesseområder innen veterinærmedisin er akutt- og indremedisin, og Jennys drøm er å bli god på fugler. 


Utdanning

NMBU