Veterinær

dyresykehus.oslo@anicura.no

21525300

Kari-Anne Akre Westeng ble uteksaminert 2007 fra Norges veterinærhøyskole og har jobbet ved AniCura Dyreklinikk Ekeberg siden 2005. Fra 2018-2020 var Kari-Anne også klinikkleder ved Ekeberg.

Hun har gått flere etterutdanningskurs, blant annet ESAVAs bløtvevskirurgi, odontologi, tannekstraksjonskurs og dermatologi.
Kari-Anne er i dag i gang med siste del av ESAVAs videreutdannelse innen dermatologi. 

 

Utdanning

NMBU

Spesialfelt

Dermatologi