Cand.med.vet., CertVD

dyresykehus.oslo@anicura.no

21 52 53 00

Karin ble uteksaminert fra Norges Veterinærhøgskolen i 2000 og tok sin etterutdannelse innen dermatologi ved Royal College of Veterinary Medicine i London, England  i 2007.

Hun har siden det jobbet først og fremst med dermatologi og tar imot henviste pasienter ved AniCura Dyresykehus Oslo en gang i uken.
Karin deltar årlig på en rekke kurs i inn- og utland og er dermed stadig oppdatert på det nyeste innenfor dermatologisk forskning og behandlingsteknikker.
Hun jobber også som konsulent for Dr.Baddaky AS. Der tolker og besvarer hun allergiprøver samt rådgir kolleger som ringer og trenger hjelp til utredning og behandling  av sine hudpasienter.

 

Utdanning

Norges Veterinærhøyskole

Spesialfelt

Dermatologi