Halthetsutredninger, ortopedi, kirurgi

dyresykehus.oslo@anicura.no

21 52 53 00

Han utfører det meste innen kirurgiske inngrep, blant annet artroskopier(kikkhullskirurgi), korsbåndskirurgi, frakturkirurgi(benbrudd), krevende bløtvevskirurgi og neurokirurgi.

Han har gjennomført mer enn 3000 artroskopier og nærmere 2000 korsbåndsoperasjoner (TPLO, MMP, TightRope og TTA).

 

Utdanning

Norges Veterinærhøyskole

Spesialfelt

Peder Haaland er en av Europas dyktigste veterinærer innenfor artroskopi og har tilegnet seg solid kompetanse og erfaring innen arthrologi, ortopedi og neurokirurgi.Han avsluttet utdannelsen ved Norges Veterinærhøgskole i 1998. Fullført et ECVS Residency i “Small Animal Surgery” ved Strömsholm Regiodjursjukhus i Sverige og har i tillegg til dette blant annet vært ansatt som førstelektor i kirurgi ved Norges Veterinærhøgskole. Han har en rekke kurser internasjonalt og vært foreleser på flere nasjonale og internasjonale kurs, spesielt innen artroskopi og bruddkirurgi.