Veterinær, GPCert

dyresykehus.oslo@anicura.no

21525300

Tale begynte hos oss på indremedisinteamet ved AniCura Dyresykehus Oslo i September 2021.
Hun har 6 års erfaring fra AniCura Jeløy Dyresykehus der hun har jobbet med indremedisinske utredninger og akuttmedisin.

Tale jobbet i smådyrpraksis som assistent og senere på midlertidig lisens i feriene gjennom studiet, samt første sommeren som nyutdannet. Etter dette arbeidet hun ved Veterinærinstituttets avd. for diagnostikk og patologi i seks måneder, etterfulgt av et to års intensivt roterende internship innen smådyr, på NMBU. Tale har også en toårig etterutdannelse innen indremedisin - General Practitioner Certificate (GPCert) fra International School of Veterinary Postgraduate Studies (ISVPS).

Utdanning

NMBU og ISVPS