Utredning hos en kardiolog gjøres vanligvis etter at man ved klinisk undersøkelse har oppdaget at katten eller hunden har bilyd på hjertet eller andre tegn på hjertesykdom, som f.eks. svakhet eller tung pust.

Oslo (Dyresykehus)

Hoffsveien 70c 0377 Oslo
Få veibeskrivelse 21525300

Hjerteultralyd

For å bestemme om dyret har en synlig forandring i hjertet gjør man en ultralydsundersøkelse av hjertet, en såkalt ekkoundersøkelse med Doppler. Med denne teknikken kan kardiologen avgjøre om hjertet er forstørret, om funksjonen er svekket, om det finnes tegn på misdannelser eller annen hjertesykdom. Veterinæren avgjøre om det er lekkasje i noen av hjerteklaffene eller en trang passasje (stenose) et sted i hjertet og karene rundt.

EKG

EKG brukes for å undersøke hjertets elektriske funksjon og hjerterytme. Rytmeforstyrrelse i hjertet (arytmier) kan opptre kontinuerlig eller i kortere perioder. Elektroder kobles på huden og en EKG-kurve vises enten på papir eller på et display. Om det er mistanke om at rytmeforstyrrelsen bare forekommer midlertidig er det mulig å bruke en såkalt Holter-EKG, da får dyret en vest med et lite EKG-apperat på ryggen. Alle hjerteslag, ca 100.000 - 150.000 stk, registreres i løpet av ett døgn og analyseres senere av en av våre veterinærkardiologer. Holter EKG er også endel av utredning av pasienter som har opplevd episoder med tap av bevissthet. 

Andre bildediagnostiske undersøkelser

Røntgen av brystet brukes i hjertediagnostikk fremfort alt for å bestemme om det foreligger hjertesvikt med vann i lungene, men også for å utelate eller påvise andre lungeforandringer. Ved behov for mer spesifikk informasjon om brysthulen er CT-skanning tilgjengelig hos AniCura.

HCM-screening

Mange katteoppdrettere og katteeiere deltar i program der kattens hjerte undersøkes med ultralyd. Hos AniCura finnes det flere veterinærer som kan utføre disse HCM-screeningene godkjent gjennom et avlsundersøkelsesprogram kalt Pawpeds.

Hjerteundersøkelse før avl - hund

Noen hunderaser er spesielt genetisk predisponerte for hjertelidelser og oppdrettere kan be om en rutineundersøkelse av hjertet før hunden skal brukes i avl. Undersøkelsene bør utføres av veterinær med spesialkompetanse innen kardiologi, kontakt kennelklubben for liste over godkjente veterinærer. Undersøkelsen består av at veterinæren lytter på hjertet, utfører en ultralydundersøkelse og i noen tilfeller (fks hos Dobermann) anbefales 24 timers Holter EKG. I AniCura er flere av våre veterinærer godkjent for å kunne utføre disse undersøkelsene.

Oslo (Dyresykehus)

Hoffsveien 70c 0377 Oslo
Få veibeskrivelse 21525300