Vi i AniCura står klare for å gi akutt hjelp, men om du selv vet hvordan du skal handle i en akutt situasjon er sjansen enda større for at det skal gå bra. Det er lurt å oppfriske kunnskapene sine regelmessig, og å ha riktig utstyr hjemme

 

Om du har mulighet til å gi kjæledyret ditt førstehjelp i et krisetilfelle, kan du både redde liv og forebygge skader. Hvem som helst kan gi førstehjelp, men man bør i tillegg få dyret til veterinær der den kan få profesjonell hjelp så fort som mulig. Legg inn alle viktige telefonnummer på telefonen, slik at du raskt kan få hjelp om det er akutt. Om du transporterer dyret ditt til veterinær, tenk på at det kan vært lurt å beskytte deg selv mot å bli bitt. Et skadet dyr kan både bite og klore på grunn av stress og smerter. Pass også på at dyret holdes varm, og ring veterinæren for å si at dere er på vei!

Du kan finne mer informasjon på våre nettsider:
Førstehjelp for hund

Førstehjelp for katt

Akutthjelp til katt