Toggle menu

Rabies vaksinering

Basenji hund

I juni 2015 kom det nye retningslinjer for rabiesvaksinering for hund.

Dyr som er vaksinert etter 19.6. 2015: må ha to vaksiner med ett års mellomrom (= grunnvaksine)

Etter den andre grunnvaksinen er det 3 års varighet på vaksinen.

Dersom hunden er vaksinert mot rabies før 19.06.2015 må den likevel ha to vaksiner med ett års mellomrom ETTER 19.6.2016, før det blir 3 års varighet.

Hvis dere har spørsmål rundt dette ta gjerne kontakt med oss på telefon 51510060.

Dere kan finne mer informasjon om regler for å reise med hund og katt på mattilsynet sine nettsider.